3 Yohana 1:1-14

 Jyewe umusaza+ ndakwandikiye muvandimwe Gayo nkunda+ by’ukuri.  Muvandimwe nkunda,+ nsenga nsaba ko wamererwa neza+ muri byose kandi ukagira ubuzima bwiza,+ mbese nk’uko usanzwe umerewe neza.+  Narishimye cyane igihe abavandimwe bazaga maze bagahamya ibyerekeye ukuri ushikamyemo, nk’uko ukomeza kugendera mu kuri.+  Nta mpamvu ikomeye yantera gushimira, iruta kuba numva ko abana banjye bakomeza kugendera mu kuri.+  Muvandimwe nkunda, uri uwizerwa mu byo ukorera abavandimwe byose,+ kandi utabazi,+  kuko bahamije iby’urukundo rwawe imbere y’itorero. Ndakwinginga ngo uzabasezerere mu buryo Imana ibona ko bukwiriye,+  kuko ari ku bw’izina ryayo bavuye iwabo, bakagenda nta cyo batse+ abanyamahanga.  Ku bw’ibyo rero, ni twe tugomba kwakira abantu nk’abo tukabacumbikira,+ kugira ngo dufatanye na bo guteza imbere ukuri.+  Hari ikintu nandikiye itorero, ariko Diyotirefe ukunda kwishyira imbere+ muri bo, nta kintu+ giturutse kuri twe yubaha.+ 10  Ni yo mpamvu ninza nzakwibutsa ibikorwa byose akomeje gukora,+ n’ukuntu agenda avuga amagambo mabi yo kudusebya.+ Nanone yumva ibyo bidahagije, akagerekaho kutakira abavandimwe+ abubashye, kandi n’abashaka kubakira+ akagerageza kubabuza,+ akabaca+ mu itorero. 11  Muvandimwe nkunda, ntukigane ibibi, ahubwo ujye wigana ibyiza.+ Umuntu ukora ibyiza ni uw’Imana.+ Naho ukora ibibi ntiyigeze abona Imana.+ 12  Demetiriyo ashimwa n’abantu bose,+ ndetse n’ukuri ubwako kurabihamya. Koko rero, natwe turamuhamya+ kandi uzi ko ubuhamya dutanga ari ubw’ukuri.+ 13  Nari mfite byinshi byo kukwandikira, ariko sinshaka gukomeza kubikwandikira nkoresheje ikaramu na wino.+ 14  Ahubwo niringiye ko nzakubona maze tukaganira imbonankubone.+ Nkwifurije kugira amahoro.+ Incuti ziragutashya.+ Ntahiriza+ incuti zose uzivuze mu mazina.

Ibisobanuro ahagana hasi