1 Timoteyo 3:1-16

3  Iri jambo ni iryo kwizerwa.+ Umuntu niyifuza inshingano yo kuba umugenzuzi,+ aba yifuje umurimo mwiza.  Ku bw’ibyo rero, umugenzuzi agomba kuba inyangamugayo,+ akaba umugabo w’umugore umwe, udakabya+ mu byo akora, utekereza neza,+ ugira gahunda,+ ukunda kwakira abashyitsi,+ ushoboye kwigisha,+  utari umusinzi,+ udakubita abandi,+ ahubwo agashyira mu gaciro,+ utari gashozantambara,+ udakunda amafaranga,+  akaba umuntu uyobora neza abo mu rugo rwe,+ ufite abana baganduka kandi bafatana ibintu uburemere;+  (none se niba umuntu atazi kuyobora abo mu rugo rwe, yabasha ate kwita ku itorero ry’Imana?)  ntabe umuntu uhindutse vuba,+ kugira ngo bitamutera ubwibone+ maze agacirwa urubanza nk’urwo Satani*+ yaciriwe.  Byongeye kandi, yagombye nanone kuba ari umuntu uvugwa neza n’abo hanze y’itorero,+ kugira ngo atajyaho umugayo kandi akagwa mu mutego+ wa Satani.  N’abakozi b’itorero*+ na bo bakwiriye kuba abantu bafatana ibintu uburemere, batari incabiranya, batamenyereye kunywa inzoga nyinshi, batararikira inyungu zishingiye ku buhemu,+  bakomeza ibanga ryera+ ryo kwizera bafite umutimanama utanduye.+ 10  Nanone babanze kugeragezwa+ kugira ngo bagaragare ko bakwiriye, hanyuma babone kuba abakozi b’itorero kuko baba batabonetseho umugayo.+ 11  Abagore na bo bagomba kuba abantu bafatana ibintu uburemere, badasebanya,+ badakabya+ mu byo bakora, ari abizerwa muri byose.+ 12  Umukozi w’itorero abe umugabo w’umugore umwe,+ uyobora neza abana be n’abo mu rugo rwe,+ 13  kuko abagabo bayobora neza baba bihesha izina ryiza,+ kandi bashobora kuvugana ubushizi bw’amanga bwinshi+ ibyerekeye ukwizera kwabo kwa gikristo. 14  Ibi ndabikwandikiye nubwo niringiye kuzaza aho uri bidatinze,+ 15  kugira ngo nindamuka ntinze, uzamenye uko ukwiriye kwitwara mu nzu y’Imana,+ ari ryo torero ry’Imana nzima, rikaba n’inkingi ishyigikira+ ukuri. 16  Koko rero, ibanga ryera+ ryo kwiyegurira Imana rirakomeye rwose: ‘Yesu yagaragajwe mu mubiri,+ abarwaho gukiranuka mu mwuka,+ abonekera abamarayika,+ ibye bibwirizwa mu mahanga,+ yizerwa n’abo mu isi,+ yakiranwa ikuzo mu ijuru.’+

Ibisobanuro ahagana hasi

 1Tm 3:6
1Tm 3:8