Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Gusabana mu muryango

Gusabana mu muryango

“Mbega ukuntu ari byiza kandi bishimishije ko abavandimwe babana bunze ubumwe!”​—ZABURI 133:1.

Impamvu ituma bamwe bizihiza Noheli

Kubera ko Abisirayeli bakomokaga ku muntu umwe ari we Yakobo cyangwa Isirayeli, bose bari “abavandimwe,” mbese bagize umuryango umwe. Iyo babaga bahuriye mu minsi mikuru i Yerusalemu, byabaga ari “byiza” kandi “bishimishije.” Kimwe na bo, imiryango myinshi muri iki gihe iba itegerezanyije amatsiko igihe “cyiza” kandi “gishimishije” cya Noheli, aho abayigize baba bahuriye hamwe.

Aho ikibazo kiri

Hari igitabo cyavuze kiti “ibibazo bisa n’ibitagaragara abagize imiryango bari basanzwe bafitanye, bigira bitya bikajya ahabona mu gihe imiryango yahuriye hamwe kugira ngo yizihize iminsi mikuru.”—Encyclopedia of Christmas and New Year’s Celebrations.

Amahame ya Bibiliya

‘Mukomeze kwitura ababyeyi banyu na ba sogokuru na ba nyogokuru mubaha ibyo mubagomba’ (1 Timoteyo 5:4). Ujye ukora uko ushoboye ushyireho gahunda ihoraho yo gusura bene wanyu uri kumwe n’abagize umuryango wawe. Niba bene wanyu batuye kure, hari uburyo bwinshi mwakoresha mushyikirana na bo. Mujye mubandikira amabaruwa, mubaterefone, muboherereze ubutumwa kuri interineti cyangwa muyiganirireho. Kuganira buri gihe bituma ibyo mutumvikanaho biba bike.

“Mubyigana mu mitima yanyu. . . . Mwaguke” (2 Abakorinto 6:12, 13). Iyo mubonana na bene wanyu rimwe mu mwaka gusa, abana banyu bageraho bakabona ko abo bantu ari nk’abanyamahanga. Hari abana batekereza ko nta cyo bapfana na ba nyirakuru na ba sekuru cyangwa bene wabo ba kure. Ku bw’ibyo, ujye utera abana bawe inkunga yo ‘kwaguka,’ bagaragariza urukundo bene wabo bageze mu za bukuru. * Iyo abana bamarana igihe n’abageze mu za bukuru, barushaho kwishyira mu mwanya w’abandi no guha agaciro abantu babaruta.

“Ijambo rivuzwe mu gihe gikwiriye ni ryiza” (Imigani 15:23). Wakora iki kugira ngo wirinde guteza ibibazo bikomeye mu muryango? Bumwe mu buryo bwo kubigeraho ni uguhitamo ‘igihe gikwiriye’ cyo kuganira ku bibazo bibahangayikishije. Iyo ushyikirana na bene wanyu buri gihe, kuganira na bo mu buryo bwihariye kugira ngo mukemure ikibazo icyo ari cyo cyose mufitanye biraborohera. Ibyo bizatuma igihe mwahuriye hamwe, kiba igihe ‘cyiza’ kandi ‘gishimishije.’

^ par. 9 Reba ingingo zisobanura uko twashyikirana na ba sogokuru na ba nyogokuru, zasohotse mu igazeti ya Nimukanguke! yo ku ya 22 Mata n’iyo ku ya 22 Gicurasi 2001 (mu gifaransa). Zombi zanditswe n’Abahamya ba Yehova.