Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 INKURU IVUGA IBYABAYE MU MIBEREHO

Kwibuka urukundo rwanjye rwa mbere byamfashije kwihangana

Kwibuka urukundo rwanjye rwa mbere byamfashije kwihangana

HARI mu ntangiriro z’impeshyi yo mu mwaka wa 1970. Icyo gihe nari ndwariye mu bitaro byitwa Valley Forge General Hospital, mu mugi wa Phoenixville, muri leta ya Penisilivaniya, muri Amerika. Buri minota 30, umuforomo yazaga gupima umuvuduko w’amaraso yanjye. Nari umusirikare ufite imyaka 20, ndwaye indwara ikomeye yandura. Wabonaga uwo muforomo wandushaga imyaka mike yashobewe. Uko umuvuduko w’amaraso yanjye wagendaga urushaho kugabanuka, naramubwiye nti “ushobora kuba utarigeze ubona umuntu ugiye gupfa!” Mu maso he hahise hahinduka, maze arambwira ati “nta we nigeze mbona.”

Icyo gihe sinari nizeye ko nzabaho. Ariko se, nari nageze muri ibyo bitaro nte? Reka mbabwire bimwe mu byaranze imibereho yanjye.

UKO NAMENYE IBY’INTAMBARA

Igihe nari umutekinisiye nkorera mu cyumba babagiragamo abarwayi, mu ntambara yo muri Viyetinamu, ni bwo narwaye. Nishimiraga gufasha abarwayi n’inkomere, kandi nari mfite intego yo kuzaba umuganga ubaga. Nageze muri Viyetinamu muri Nyakanga 1969. Kimwe n’abandi bantu bose bashya, nahawe icyumweru kimwe cyo kumenyera amasaha yaho n’ubushyuhe bwaho bwinshi.

Maze igihe gito ntangiye akazi mu ivuriro babagiragamo abarwayi mu kigo cya gisirikare cyitwaga Dong Tam cyari mu karere ka Mekong Delta, haje za kajugujugu zuzuye inkomere. Kubera ko nakundaga cyane igihugu cyanjye kandi ngakunda n’akazi, nashakaga guhita ntangira gukora. Inkomere zarategurwaga maze zigahita zijyanwa muri za kontineri zabaga zirimo ibyuma bizana ubushyuhe n’ubukonje, akaba ari na zo babagiragamo. Umuganga wabagaga, uwateraga ikinya n’abaforomo babiri, babaga bari muri ako kumba gato bakora uko bashoboye kose kugira ngo barokore ubuzima bw’abantu. Nabonye ko hari ibintu byari mu mashashi manini y’umukara bitari byapakuruwe. Bambwiye ko ayo mashashi yarimo ibice by’imibiri y’abasirikare bari baturikanywe n’ibisasu. Nguko uko namenye iby’intambara.

NSHAKA KUMENYA IMANA

Igihe nari nkiri muto, namenye zimwe mu nyigisho z’ukuri

Igihe nari muto, namenye zimwe mu nyigisho z’ukuri zigishwa n’Abahamya ba Yehova. Mama nakundaga cyane yigishwaga Bibiliya n’Abahamya,  ariko ntiyigeze agira amajyambere ngo abatizwe. Nakundaga kwicara nkumva iyo babaga bamwigisha. Muri icyo gihe, naciye ku Nzu y’Ubwami ndi kumwe n’umugabo wa mama. Naramubajije nti “iriya nzu ikorerwamo iki?” Yaranshubije ati “ntuzigere ugira icyo uvugana na bariya bantu.” Kubera ko namukundaga kandi nkamwiringira, numviye iyo nama ye. Ku bw’ibyo, nirinze kongera kugira aho mpurira n’Abahamya ba Yehova.

Mvuye muri Viyetinamu, numvise nkeneye kumenya Imana. Ibintu bibabaje nabonye byari byaratumye mba ikinya. Uko bigaragara, nta muntu n’umwe wiyumvishaga ibyaberaga muri Viyetinamu. Ndibuka ko hari abantu bigaragambyaga bavuga ko abasirikare ba Amerika bicaga abana, bitewe na raporo zagaragazaga ko abana b’inzirakarengane bicirwaga muri iyo ntambara.

Kugira ngo inzara yo mu buryo bw’umwuka nari mfite ishire, natangiye kujya mu madini atandukanye. Kuva na kera nakundaga Imana, ariko ibyo nabonaga mu madini byancaga intege. Amaherezo naje kujya mu Nzu y’Ubwami y’Abahamya ba Yehova y’i Delray Beach, muri leta ya Folorida. Hari muri Gashyantare 1971, ku cyumweru.

Igihe nahageraga, disikuru yari hafi kurangira, bityo nkurikira icyigisho cy’Umunara w’Umurinzi. Sinibuka ingingo yigwaga, ariko ndacyibuka ukuntu abana bato baramburaga Bibiliya bashaka imirongo y’Ibyanditswe. Byarantangaje cyane! Nateze amatwi nitonze kandi nitegereza ibyahaberaga. Igihe nari mvuye kuri iyo Nzu y’Ubwami, umuvandimwe wari ufite imyaka 80 yaranyegereye. Yitwaga Jim Gardner. Yampereje igitabo cyari gifite umutwe uvuga ngo “Ukuli Kuyobora ku Buzima bw’Iteka,” maze arambaza ati “ese wakwemera iki gitabo?” Twashyizeho gahunda y’uko yari gutangira kunyigisha Bibiliya kuwa kane mu gitondo.

Kuri icyo cyumweru nagombaga gukora nijoro. Nakoraga ku bitaro byigenga byo mu mugi wa Boca Raton, muri leta ya Folorida, nkaba narakoraga ahakirirwaga indembe. Nakoraga kuva saa tanu z’ijoro kugeza saa moya za mu gitondo. Kubera ko iryo joro nta kazi kenshi kari gahari, nasomye cya gitabo. Umuforomokazi mukuru yaraje arakinyaka, areba igifubiko cyacyo maze avuga cyane arakaye ati “nizere ko utagiye kujya muri iri dini.” Nahise mushikuza icyo gitabo, ndamubwira nti “nkigeze hagati, ariko uko mbibona nzarijyamo.” Yahise agenda maze nkomeza kugisoma, ndara nkirangije.

Jim Gardner, umuvandimwe wari warasutsweho umwuka kandi wari uzi neza Charles Taze Russell, ni we wanyigishije Bibiliya

Igihe umuvandimwe Gardner yatangiraga kunyigisha Bibiliya, naramubajije nti “none se turiga iki?” Yaranshubije ati “turiga cya gitabo naguhaye.” Naramubwiye nti “narangije kugisoma.” Umuvandimwe Gardner yanshubije abigiranye ubugwaneza ati “reka noneho dusuzume iki gice cya mbere.” Natangajwe n’uko hari ibintu byinshi ntari nasobanukiwe. Yansabye gusoma imirongo myinshi y’Ibyanditswe muri Bibiliya nari mfite (King James Version). Noneho nari ntangiye kwiga ibirebana n’Imana y’ukuri Yehova. Muri icyo gitondo, umuvandimwe  Gardner nakundaga kwita Jim, yanyigishije ibice bitatu by’igitabo Ukuli. Kuva ubwo, buri wa kane mu gitondo yanyigishaga ibice bitatu. Nishimiraga rwose ibyo twigaga. Kuba narigishwaga n’uwo muvandimwe wari warasutsweho umwuka kandi wari uzi neza umuvandimwe Charles T. Russell byanteraga ishema.

Nyuma y’ibyumweru bike, nemerewe kuba umubwiriza w’ubutumwa bwiza. Jim yamfashije mu bintu byinshi, harimo no kubwiriza ku nzu n’inzu (Ibyak 20:20). Kuba narajyanaga kubwiriza na Jim byatumye nishimira uwo murimo. Na n’ubu mbona ko kubwiriza ari inshingano ihebuje. Kuba umukozi ukorana n’Imana ntibigira uko bisa.1 Kor 3:9.

URUKUNDO RWA MBERE NAKUNZE YEHOVA

Noneho reka mbabwire ikintu gikomeye kurusha ibindi cyabaye mu mibereho yanjye, ni ukuvuga urukundo rwa mbere nakunze Yehova (Ibyah 2:4). Urwo rukundo namukunze rwatumye ntakomeza kubabazwa n’ibintu nabonye mu ntambara, kandi rwatumye nshobora guhangana n’ibindi bigeragezo byinshi.Yes 65:17.

Urukundo nkunda Yehova rwatumye ntakomeza kubabazwa n’ibintu nabonye mu ntambara, kandi nshobora guhangana n’ibindi bigeragezo byinshi

Nabatijwe muri Nyakanga 1971 mu ikoraniro ry’intara ryabereye i Yankee Stadium, ryari rifite umutwe wavugaga ibirebana n’izina ry’Imana (“Le nom divin”)

Hari umunsi ntazibagirwa wo mu rugaryi rwo mu mwaka wa 1971. Ababyeyi banjye bari baherutse kunyirukana mu nzu bari baranyemereye kubamo. Umugabo wa mama ntiyashakaga Umuhamya wa Yehova iwe. Icyo gihe nta mafaranga ahagije nari mfite. Ibitaro nakoragamo byampembaga buri byumweru bibiri, kandi amafaranga nari nabonye nari nayaguze imyenda myiza yo kwambara ngiye kubwiriza kugira ngo mpagararire Yehova uko bikwiriye. Hari amafaranga nari narizigamiye, ariko yari muri banki yo muri leta ya Mishiga, aho nakuriye. Bityo rero, namaze iminsi runaka mba mu modoka yanjye. Niyogosheraga mu bwiherero bwo kuri sitasiyo ya lisansi, akaba ari na ho niyuhagirira.

 Umunsi umwe muri icyo gihe nabaga mu modoka, nageze ku Nzu y’Ubwami hasigaye amasaha runaka ngo iteraniro ry’umurimo wo kubwiriza ritangire. Nari mvuye ku kazi ku bitaro. Ubwo nari nicaye inyuma y’Inzu y’Ubwami aho nta muntu washoboraga kumbona, numvise mpangayitse cyane bitewe no kwibuka ibintu bibabaje nari narabonye muri Viyetinamu; numvaga umunuko w’abantu batwitswe kandi nkabona amaraso ava n’andi yavuze. Nabonaga abasore nkumva n’amajwi yabo bantakira bati “ubu se koko ndabaho? Ese koko ndabaho?” Nabaga nzi ko bari bupfe, ariko nirindaga ko mu maso hanjye hatuma babitahura, ngakora uko nshoboye kose nkabahumuriza. Igihe nari nicaye aho, numvise ngize agahinda kenshi.

Nagiye nkora uko nshoboye kose kugira ngo ntareka urukundo rwa mbere nakunze Yehova, cyane cyane iyo nabaga mpanganye n’ibigeragezo n’ibibazo

Narasenze ari na ko nsuka amarira (Zab 56:8). Natangiye gutekereza cyane ku birebana n’umuzuko. Hanyuma naratekereje nti “binyuze ku muzuko, Yehova Imana azahindura ubusa ubwicanyi bwose nabonye n’intimba jye n’abandi twagize. Imana izazura ba basore bose, kandi bazabona uburyo bwo kwiga ukuri ku birebana na yo” (Ibyak 24:15). Icyo gihe nahise numva nkunze Yehova cyane, ku buryo byankoze ku mutima. Uwo munsi sinzigera nywibagirwa. Kuva ubwo, nagiye nkora uko nshoboye kose kugira ngo ntareka urukundo rwa mbere nakunze Yehova, cyane cyane iyo nabaga mpanganye n’ibigeragezo n’ibibazo.

YEHOVA YANGIRIYE NEZA

Mu ntambara abantu bakora amahano menshi. Nanjye sinari umwere. Ariko gutekereza ku mirongo ibiri y’Ibyanditswe nkunda cyane byaramfashije. Uwa mbere ni uwo mu Byahishuwe 12:10, 11, uvuga ko Satani ataneshwa gusa n’ijambo ryo guhamya kwacu, ahubwo nanone ko aneshwa n’amaraso y’Umwana w’intama. Uwa kabiri ni uwo mu Bagalatiya 2:20. Uwo murongo watumye menya ko Kristo Yesu ‘yanyitangiye.’ Uko Yehova ambona biba bishingiye ku maraso ya Yesu, kandi yambabariye ibyo nakoze. Kubimenya byatumye ngira umutimanama utancira urubanza, kandi binshishikariza gukora uko nshoboye kose kugira ngo mfashe abandi kumenya ukuri ku byerekeye Yehova Imana yacu igira imbabazi.Heb 9:14.

Iyo nshubije amaso inyuma, nishimira cyane ko buri gihe Yehova yagiye anyitaho. Urugero, igihe Jim yamenyaga ko mba mu modoka yanjye, yampuje na mushiki wacu wari ufite amacumbi. Numva rwose ko ari Yehova wakoresheje Jim n’uwo mushiki wacu ukundwa cyane kugira ngo mbone ahantu heza ho kuba. Rwose Yehova agira neza. Yita ku bamusenga b’indahemuka.

NITOZA KUGIRA AMAKENGA

Muri Gicurasi 1971, byabaye ngombwa ko njya kugira ibyo nkorera muri leta ya Mishiga. Mbere y’uko mva mu itorero rya Delray Beach ryo muri leta ya Folorida, nujuje ibitabo inyuma mu modoka yanjye maze mfata umuhanda ugana mu majyaruguru (witwa Interstate 75). Mbere y’uko ndenga leta ya Jeworujiya bihana imbibi, bya bitabo byose byari byashize. Nagendaga mbwiriza ubutumwa bwiza bw’Ubwami ahantu hose. Nagiye mpagarara kuri za gereza, kandi ngaha inkuru z’Ubwami abagabo babaga bari mu bwiherero bw’ahantu ho kuruhukira. Na n’ubu nibaza niba muri izo mbuto nateye hari iyameze.1 Kor 3:6, 7.

Icyakora, nemera ko igihe namenyaga ukuri ntagiraga amakenga, cyane cyane iyo nabaga mbwiriza abo mu muryango wacu. Kubera ko urukundo rwa mbere nakunze Yehova rwangurumanagamo, nababwirizaga nshize amanga ariko nta makenga mbigiranye. Nahatiraga bakuru banjye ari bo John na Ron kumenya ukuri, bitewe n’uko mbakunda cyane. Nyuma yaho naje kubasaba imbabazi kuko ntishyiraga mu mwanya wabo. Icyakora, nsenga buri gihe nsaba ko bakwemera ukuri. Kuva icyo gihe Yehova yagiye anyigisha, kandi narushijeho kugira amakenga mu gihe mbwiriza abandi no mu gihe mbigisha.Kolo 4:6.

 ABANDI NAKUNZE

Nubwo nibuka urukundo rwa mbere nakunze Yehova, sinibagirwa abandi nakunze mu buzima bwanjye. Uwa kabiri nakunze ni umugore wanjye nkunda cyane Susan. Nari nkeneye umuntu wo kumfasha gusohoza umurimo wo kubwiriza iby’Ubwami. Susan ni umugore w’umunyambaraga kandi wita cyane ku bintu by’umwuka. Nibuka igihe namusuraga tukirambagizanya. Susan yari yicaye ku ibaraza ry’inzu y’iwabo, mu mugi wa Cranston, muri leta ya Rhode Island. Yasomaga Umunara w’Umurinzi afite na Bibiliya. Icyantangaje ni uko yarimo asoma ingingo itari igice cyo kwigwa, akareba n’imirongo y’Ibyanditswe. Naratekereje nti “uyu mukobwa yita ku bintu by’umwuka rwose!” Twashyingiranywe mu Kuboza 1971, kandi nishimira ko kuva icyo gihe yagiye amba hafi kandi akanshyigikira. Mu by’ukuri, mukundira ko nubwo ankunda, akunda Yehova cyane kurushaho.

Ndi kumwe n’umugore wanjye Susan, n’abahungu banjye Paul na Jesse

Jye na Susan twabyaye abahungu babiri, ari bo Jesse na Paul. Uko bakomezaga gukura, Yehova yakomeje kubana na bo (1 Sam 3:19). Jye na Susan badutera ishema, kuko bagendera mu kuri. Bakomeje gukorera Yehova kuko bibuka urukundo rwa mbere bamukunze. Buri wese muri bo amaze imyaka isaga 20 mu murimo w’igihe cyose. Nanone kandi, nterwa ishema n’abakazana banjye beza, ari bo Stephanie na Racquel, kandi mbona ko ari nk’abakobwa banjye. Abahungu banjye bombi bafite abagore  bita cyane ku bintu by’umwuka kandi bakunda Yehova Imana n’umutima wabo wose n’ubugingo bwabo bwose.Efe 6:6.

Ndimo nyobora iteraniro ry’umurimo wo kubwiriza igihe nari umugenzuzi usura amatorero

Maze kubatizwa, namaze imyaka 16 nkorera umurimo wo kubwiriza muri leta ya Rhode Island, aho naboneye incuti nyinshi. Hari ibintu byinshi byiza nibukira ku basaza b’intangarugero twakoranye umurimo. Byongeye kandi, nshimira cyane abagenzuzi basura amatorero bagiye bamfasha, bakaba ari benshi ku buryo ntabarondora. Gukorana n’abantu bakomeje urukundo rwabo rwa mbere bakunze Yehova, ni ibintu bihebuje. Mu mwaka wa 1987, twimukiye muri leta ya Karolina ya Ruguru tugiye gukorera umurimo ahari hakenewe ababwiriza b’Ubwami benshi kurushaho, kandi twahaboneye izindi ncuti. *

Umuryango wacu wakundaga kubwiriza mu mafasi atarabwirizwagamo kenshi

Muri Kanama 2002, jye na Susan twemerewe kuba bamwe mu bagize umuryango wa Beteli y’i Patterson, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nakoze mu Rwego Rushinzwe Umurimo, naho Susan akora mu imesero kandi yarahakundaga cyane. Hanyuma muri Kanama 2005, nabaye umwe mu bagize Inteko Nyobozi. Iyo nshingano yatumye numva nta cyo ndi cyo. Umugore wanjye nkunda cyane yatewe ubwoba n’iyo nshingano bitewe n’akazi ndetse n’ingendo byari kudusaba kujya dukora. Kugenda mu ndege bimugwa nabi, ariko dukora ingendo nyinshi n’indege. Susan avuga ko ibyo abagore b’abagize Inteko Nyobozi bagiye bamubwira mu bugwaneza, byatumye yiyemeza kunshyigikira uko bishoboka kose. Mu by’ukuri, yakomeje kunshyigikira kandi ndabimukundira.

Mu biro byanjye harimo amafoto menshi nkunda cyane. Anyibutsa ukuntu nagize ubuzima bushimishije. Hari ingororano nyinshi namaze kubona bitewe n’uko nakoze uko nshoboye kose nkibuka urukundo rwa mbere nakunze Yehova.

Kumarana igihe n’umuryango wanjye biranshimisha cyane

^ par. 31 Ibisobanuro birambuye birebana n’umurimo w’igihe cyose umuvandimwe Morris yakoze biboneka mu Munara w’Umurinzi wo ku itariki ya 15 Werurwe 2006, ku ipaji ya 26.