Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

INKURU IVUGA IBYABAYE MU MIBEREHO

Kugendana n’abanyabwenge byangiriye akamaro

Kugendana n’abanyabwenge byangiriye akamaro

HARI mu gitondo hakonje cyane, kuko amezi y’imbeho yari yegereje. Twari mu mugi wa Brookings wo muri leta ya Dakota y’Epfo ho muri Amerika. Nari kumwe n’abandi bantu mu nzu y’amatungo dutitira, duhagaze imbere y’umuvure w’icyuma buhiriragamo amatungo. Reka mbabwire amateka yanjye, muramenya impamvu nari aho hantu.

UMURYANGO WANJYE

Marume Alfred hamwe na Data

Navutse ku itariki ya 7 Werurwe 1936, nkaba ndi bucura mu bana bane. Twari dutuye mu isambu nto yari mu burasirazuba bwa Dakota y’Epfo. Nubwo twari abahinzi borozi, si byo twibandagaho. Ababyeyi banjye babatijwe mu mwaka wa 1934 baba Abahamya ba Yehova. Bashyiraga ibyo Yehova ashaka mu mwanya wa mbere, kuko bari baramwiyeguriye. Data witwaga Clarence, yabaye umuhuzabikorwa mu itorero ryacu rito ryo mu mugi wa Conde muri Dakota y’Epfo, kandi nyuma yaho marume witwaga Alfred, na we yabaye umuhuzabikorwa (icyo gihe bamwitaga umukozi wa kompanyi).

Mu muryango wacu twari dufite akamenyero ko kujya mu materaniro no kubwiriza ku nzu n’inzu kugira ngo tubwire abandi ibyiringiro Bibiliya itanga. Uburere ababyeyi bacu baduhaye n’ukuntu batubereye urugero, byatumye dukunda Yehova. Jye na mushiki wanjye witwaga Dorothy twabaye ababwiriza b’Ubwami dufite imyaka itandatu. Mu mwaka wa 1943, natangiye kwifatanya mu Ishuri ry’Umurimo wa Gitewokarasi ryari rimaze gutangizwa mu materaniro yacu.

Ndi umupayiniya mu wa 1952

Kujya mu makoraniro byaradushimishaga cyane. Sinzigera nibagirwa ikoraniro ryabereye mu mugi wa Sioux Falls ho muri Dakota y’Epfo mu mwaka wa 1949. Umuvandimwe Grant Suiter yatanze disikuru igira iti “Imperuka iregereje kuruta uko mubitekereza!” Yatsindagirije ko Abakristo bose biyeguriye Imana bagomba kubwiriza ubutumwa bwiza bw’Ubwami mu buryo bwuzuye. Ibyo byatumye nshaka kwiyegurira Yehova. Mu ikoraniro ry’akarere ryakurikiyeho ryabereye i Brookings ku itariki ya 12 Ugushyingo 1949, ni bwo nari muri ya nzu y’amatungo nababwiye ngitangira, ntegereje kubatizwa. Uko twari bane, twabatirijwe muri wa muvure warimo amazi.

Hanyuma nishyiriyeho intego yo kuba umupayiniya. Natangiye ubupayiniya ku itariki ya 1 Mutarama 1952, mfite imyaka 15. Bibiliya igira iti “ugendana n’abanyabwenge na we azaba umunyabwenge,” kandi mu muryango wanjye hari harimo abanyabwenge benshi banshyigikiye (Imig 13:20). Marume witwaga Julius wari ufite imyaka 60 ni we twakoranye umurimo w’ubupayiniya. Nubwo yandutaga cyane, twakoranaga umurimo twishimye. Namwigiyeho byinshi. Bidatinze Dorothy na we yabaye umupayiniya.

ABAGENZUZI BASURA AMATORERO BARAMFASHIJE

Kuva nkiri muto, ababyeyi banjye batumiraga abagenzuzi basura amatorero n’abagore babo. Jesse Cantwell n’umugore we Lynn baramfashije cyane. Urebye ni bo banteye inkunga yo gukora ubupayiniya. Ibyo bashyiraga mu mwanya wa mbere, byatumye nishyiriraho intego yo gukora byinshi mu murimo. Iyo babaga basuye amatorero yo hafi y’iwacu, hari ubwo bantumiraga tukajyana kubwiriza. Ibyo byaranshimishaga cyane kandi bikantera inkunga!

Nyuma yaho, Bud Miller n’umugore we Joan batangiye gusura itorero ryacu. Icyo gihe nari mfite imyaka 18 kandi nagombaga kwitaba komite ishinzwe kugena abagomba kujya mu gisirikare. Bashakaga ko nkora imirimo numvaga ko ihabanye n’itegeko rya Yesu ryo kutivanga muri politiki. Jye nifuzaga kubwiriza ubutumwa bwiza bw’Ubwami (Yoh 15:19). Ku bw’ibyo, nasabye ko bamfata nk’umubwirizabutumwa.

Narishimye cyane igihe umuvandimwe Miller yamperekezaga ngiye kwisobanura. Yari azi kuganira, kandi ntiyatinyaga abantu. Kuba nari kumwe n’umuntu nk’uwo ukuze mu buryo bw’umwuka, byatumye ndushaho kwigirira icyizere. Mu mpeshyi yo mu mwaka wa 1954, iyo komite yemeye ko ndi umubwirizabutumwa. Ibyo byatumye mbona uko ngera ku yindi ntego yo mu buryo bw’umwuka.

Ntangira gukora kuri Beteli, mpagaze iruhande rw’imodoka twakoreshaga

Hagati aho, natumiriwe kujya gukora kuri Beteli, icyo gihe yitwaga Isambu ya Watchtower yari i Staten Island muri leta ya New York. Nahakoze imyaka itatu. Nahahuriye n’abantu benshi b’abanyabwenge, kandi nabigiyeho byinshi.

NKORA KURI BETELI

Ndi kumwe n’umuvandimwe Franz, aho radiyo yacu yakoreraga

Muri iyo sambu, ni ho hakoreraga radiyo y’Abahamya yitwaga WBBR, bakoresheje kuva mu mwaka wa 1924 kugeza mu wa 1957. Twahakoreraga turi abakozi bari hagati ya 15 na 20. Benshi muri twe, twari tukiri bato kandi tutaraba inararibonye. Icyakora twakoranaga n’umuvandimwe ukuze wasutsweho umwuka witwaga Eldon Woodworth. Wabonaga ko ari umunyabwenge koko! Yatubereye nk’umubyeyi kandi adufasha kwegera Imana. Iyo habaga hari ibyo tutumvikanyeho, umuvandimwe Woodworth yaratubwiraga ati “kubona ukuntu umurimo w’Umwami utera imbere kandi akoresha abantu nkatwe, biratangaje rwose!”

Harry Peterson yagiraga ishyaka mu murimo

Nanone twishimiye gukorana n’umuvandimwe Frederick W. Franz. Yari umunyabwenge, asobanukiwe Bibiliya neza kandi yitaga kuri buri wese. Uwadutekeraga yitwaga Harry Peterson, kandi iryo zina ni ryo twamuhamagaraga aho gukoresha izina ry’umuryango Papargyropoulos, kuko kurivuga byatugoraga. Na we yari yarasutsweho umwuka kandi yagiraga ishyaka mu murimo wo kubwiriza. Nubwo Peterson yakoraga akazi ke neza kuri Beteli, ntiyirengagizaga umurimo wo kubwiriza. Buri kwezi yatangaga amagazeti menshi. Nanone yari asobanukiwe Bibiliya cyane ku buryo yadusubizaga ibibazo byinshi twibazaga.

NIGIYE BYINSHI KURI BASHIKI BACU B’ABANYABWENGE

Muri iyo sambu, twatunganyaga imbuto n’imboga, tukabifunga neza mu bikombe ku buryo bizakoreshwa n’abagize umuryango wa Beteli. Mu mwaka wose twatunganyaga ibikombe birenga 45.000 by’imbuto n’imboga. Nakoranaga na mushiki wacu w’umunyabwenge witwaga Etta Huth. Ni we watwerekaga uko dutegura ibyo dufunga mu bikombe. Hari bashiki bacu bazaga kudufasha, Etta akabereka ibyo bakora. Nubwo Etta yagiraga uruhare rukomeye muri iyo mirimo, yubahaga cyane abavandimwe bari bafite inshingano. Yampaye urugero rwiza rwo kugandukira ubutware.

Jye na Angela turi kumwe na Etta Huth

Muri abo bashiki bacu bazaga kudufasha, harimo uwitwaga Angela Romano. Etta ni we wari waramufashije kumenya ukuri. Jye na Angela twashyingiranywe muri Mata 1958, kandi tumaze imyaka 58 dukorera Yehova. Twagize urugo rwiza kubera ko Angela yakomeje kubera Yehova indahemuka. Ni umugore uzi ubwenge, umfasha mu bibazo byose duhura na byo.

DUKORA UMURIMO W’UBUMISIYONARI NO GUSURA AMATORERO

Igihe radiyo y’Abahamya ba Yehova y’i Staten Island yagurishwaga mu wa 1957, namaze igihe gito nkorera kuri Beteli y’i Brooklyn. Jye na Angela tumaze gushyingiranwa, twavuye kuri Beteli tumara hafi imyaka itatu dukorera ubupayiniya muri Staten Island. Nanone namaze igihe nkorera abari baraguze radiyo yacu.

Jye na Angela twari twariyemeje koroshya ubuzima kugira ngo duhore twiteguye gukorera umurimo aho twari gukenerwa hose. Mu mwaka wa 1961, twemeye kujya gukorera ubupayiniya bwa bwite mu mugi wa Falls ho muri leta ya Neburasika. Nyuma y’igihe gito, twatumiriwe kujya kwiga Ishuri ry’Umurimo w’Ubwami ryari kumara ukwezi ribera i South Lansing muri leta ya New York. Twishimiye ibyo twigiye muri iryo shuri kandi twari twiteguye kuzabikoresha neza dusubiye muri Neburasika. Ariko twatunguwe n’uko twoherejwe gukorera umurimo w’ubumisiyonari muri Kamboje. Muri icyo gihugu cyiza giherereye mu Majyepfo y’uburasirazuba bwa Aziya, twahabonye ibintu bitandukanye n’ibyo twari tumenyereye. Twifuzaga cyane kugeza ubutumwa bwiza ku baturage baho.

Icyakora kubera ibibazo bya politiki, twahise twimukira muri Viyetinamu. Ikibabaje ni uko nyuma y’imyaka ibiri, narwaye cyane bikaba ngombwa ko dusubira muri Amerika. Byansabye igihe kugira ngo nkire neza, ariko maze gukira twongeye gukora umurimo w’ubupayiniya.

Ndi kumwe na Angela mu wa 1975, tugiye gutanga ikiganiro kuri televiziyo

Muri Werurwe 1965, twatangiye gusura amatorero. Jye na Angela twamaze imyaka 33 turi abagenzuzi b’akarere n’ab’intara, kandi twagiraga uruhare mu gutegura amakoraniro. Amakoraniro yanteraga inkunga cyane, kandi nishimiraga kugira uruhare mu kuyategura. Twamaze igihe dusura amatorero yo mu mugi wa New York no mu nkengero zaho, kandi amakoraniro menshi yaberaga muri Yankee Stadium.

TUGARUKA KURI BETELI KANDI NKIGISHA MU MASHURI YA GITEWOKARASI

Jye na Angela twagiye duhabwa inshingano nyinshi zikomeye. Mu mwaka wa 1995, nasabwe kwigisha Ishuri Rihugura Abitangiye Gukora Imirimo. Nyuma y’imyaka itatu, twatumiriwe gukora kuri Beteli. Twishimiye kugaruka aho nari naratangiriye umurimo w’igihe cyose, hakaba hari hashize imyaka 40. Namaze igihe nkora mu Rwego Rushinzwe Umurimo kandi nkigisha mu mashuri atandukanye ya gitewokarasi. Mu mwaka wa 2007, Inteko Nyobozi yashyizeho Urwego Rushinzwe Amashuri ya Gitewokarasi kugira ngo rwite ku mashuri yose yaberaga kuri Beteli, kandi namaze igihe ndi umugenzuzi w’urwo rwego.

Vuba aha, hari ibintu byinshi byahindutse ku mashuri ya gitewokarasi. Mu mwaka wa 2008, hatangijwe Ishuri ry’Abasaza b’Itorero. Nyuma y’imyaka ibiri gusa, abasaza barenga 12.000 bari bamaze kwigira iryo shuri i Patterson no kuri Beteli y’i Brooklyn. Hari abarimu batojwe bakomeje kwigisha iryo shuri no mu tundi duce. Mu mwaka wa 2010, Ishuri Rihugura Abitangiye Gukora Imirimo ryiswe Ishuri rya Bibiliya ry’Abavandimwe b’Abaseribateri, hashyirwaho n’irindi rishya ryitwa Ishuri rya Bibiliya ry’Abakristo Bashakanye.

Guhera mu mwaka w’umurimo wa 2015, ayo mashuri yombi yahurijwe hamwe, aba Ishuri ry’Ababwiriza b’Ubwami. Abaryigamo ni abaseribateri cyangwa abashakanye. Abantu benshi bashimishijwe no kumva ko iryo shuri rizabera mu bihugu byinshi. Birashimishije kubona ukuntu abantu benshi bashoboye kwiga iryo shuri, kandi nishimira ko namenyanye n’abavandimwe benshi bigomwe bakiga ayo mashuri.

Iyo nshubije amaso inyuma, guhera igihe nabatirijwe kugeza uyu munsi, nshimira Yehova kuba narabonye abanyabwenge bamfashije gukomeza kugendera mu kuri. Bamwe bari bato kuri jye abandi ari bakuru, kandi twari twarakuriye mu mico itandukanye. Icyakora bose bakundaga Yehova by’ukuri. Mu muryango wa Yehova harimo abanyabwenge benshi dushobora kugira incuti. Nanjye nagendanye n’abanyabwenge, kandi byangiriye akamaro rwose.

Nishimira kuganira n’abanyeshuri baturutse mu bihugu bitandukanye