Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Bibiliya ibivugaho iki?

Bibiliya ibivugaho iki?

Iyo umuntu apfuye bigenda bite?

UKO BAMWE BABIBONA. Hari abatekereza ko iyo umuntu apfuye akomeza kubaho ari mu yindi mimerere, naho abandi bakumva ko biba birangiye. Wowe se ubibona ute?

ICYO BIBILIYA IBIVUGAHO

“Abapfuye bo nta cyo bakizi” (Umubwiriza 9:5). Iyo umuntu apfuye arekeraho kubaho.

IBINDI BIBILIYA YIGISHA

Ese abapfuye bashobora kongera kuba bazima?

WASUBIZA NGO IKI?

  • Yego

  • Oya

  • Birashoboka

ICYO BIBILIYA IBIVUGAHO

“Hazabaho umuzuko”—Ibyakozwe 24:15.

IBINDI BIBILIYA YIGISHA