UMUNARA W’UMURINZI No. 1 2016 | Kuki tugomba kuba inyangamugayo?

Abantu benshi babeshya nibura rimwe buri minota icumi bamaze baganira n’abandi. Kuki twagombye kwihatira kutamera nka bo?

INGINGO Y'IBANZE

Ese kuba inyangamugayo biracyafite akamaro?

Ibyabaye kuri Hitoshi bigaragaza ko bigifite akamaro.

INGINGO Y'IBANZE

Ingaruka z’ubuhemu

Ukuri ku birebana no kubeshya.

INGINGO Y'IBANZE

Akamaro ko kuba inyangamugayo

Umuntu wabaye indahemuka agaragaza akamaro ko kuba inyangamugayo.

BIBILIYA IHINDURA IMIBEREHO Y’ABANTU

Mpa umwaka umwe w’agahenge

Alain Broggio yakozwe ku mutima n’umurongo w’Ibyanditswe wo muri 1 Yohana 1:​9.

Ese wari ubizi?

Kera imizingo yakorwaga ite kandi igakoreshwa ite? “Abakuru b’abatambyi” bavugwa mu Byanditswe by’Ikigiriki bya Gikristo ni ba nde?

Wakora iki mu gihe wumva udafite umutekano?

Ibintu bitatu byagufasha kumva ufite umutekano.

INAMA ZA KERA ARIKO ZIGIFITE AKAMARO

Ntimukomeze guhangayika

Yesu yatugiriye inama yo kureka guhangayika atwereka n’uko twabigeraho.

Bibiliya ibivugaho iki?

Ese abapfuye bazazuka?

Ibindi wasomera kuri interineti

Ese Bibiliya yamfasha mu gihe nihebye?

Dore ibintu bitatu Imana iduha mu gihe twihebye.