Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

NIMUKANGUKE! No. 3 2020 | Ese ivangura rizashira?

Abantu babona ko abandi bagira ivangura, ariko bo ntibabyiboneho.

Reba inama zagufasha kwirinda ivangura.

 

Ese ugira ivangura?

Ni ibihe bintu bigaragaza ko tugira ivangura?

Jya ubanza umenye ukuri

Amakuru atari yo ashobora gutuma tubona abandi nabi. Urugero rw’umuntu wahoze ari umusirikare rugaragaza ko ibyo ari ukuri.

Jya wishyira mu mwanya w’abandi

Kutishyira mu mwanya w’abandi bigaragaza iki?

Jya wita ku mico myiza y’abandi

Kwikunda bishobora gutuma umuntu agira ivangura. Ni iki cyamufasha?

Jya ushaka inshuti mu bantu b’ingeri zose

Suzuma akamaro ko kugira inshuti mutameze kimwe.

Jya ukunda abantu

Gukunda abandi bishobora gutuma utagira ivangura. Suzuma ibyagufasha.

Ivangura rizashira

Ni iki Ubwami bw’Imana buzakora kugira ngo ivangura ricike?

Ingero z’abantu baretse ivangura

Reba videwo eshatu zigaragaza abantu baretse ivangura.