Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

Amagambo y’ibanze

Amagambo y’ibanze

Ibintu bitandatu wakwigisha abana bawe

Wifuza ko umwana wawe nakura azaba ameze ate? Azaba ari umuntu . . .

  • uzi kwifata

  • wicisha bugufi

  • wihangana

  • wita ku bintu

  • uzi ubwenge

  • w’inyangamugayo

Abana ubwabo ntibashobora kwitoza iyo mico, ahubwo bakeneye ko ababyeyi babo bayibatoza.

Iyi gazeti ivuga ibintu bitandatu ababyeyi bashobora kwigisha abana babo, bikazabagirira akamaro bamaze gukura.