Soma ibirimo

Reba urutonde rw'ibirimo

 HIRYA NO HINO KU ISI

Ibivugwa ku Burasirazuba bwo Hagati

Ibivugwa ku Burasirazuba bwo Hagati

Muri ako gace ni ho hari ibihugu byatuwe mbere kurusha ibindi ku isi. Ni yo mpamvu haboneka ibyataburuwe mu matongo byinshi.

Abanyakanani bengaga divayi

Mu mwaka wa 2013, hari abashakashatsi bavumbuye urwina runini bataragamo divayi, rukaba rumaze imyaka igera ku 3.700. Urwo rwina rwarimo intango 40, zose zashoboraga kujyamo amacupa 3.000 ya divayi akoreshwa ubu. Umushakashatsi wagenzuye izo ntango yagaragaje ko Abanyakanani bari abahanga mu kwenga divayi. Yagize ati “kuri buri ntango hari amabwiriza yo kwenga divayi yakurikizwaga mu buryo bwitondewe.”

ESE WARI UBIZI? Bibiliya ivuga ko muri Isirayeli ya kera bengaga “divayi iryoshye kurusha izindi” kandi ko yabikwaga mu ntango.—Indirimbo ya Salomo 7:9; Yeremiya 13:12.

Abaturage bariyongera bikabije

Hari ikinyamakuru cyavuze ko umubare w’abana bavutse mu gihugu cya Misiri mu mwaka wa 2010, wiyongereyeho abagera ku 560.000 mu wa 2012 (Guardian). Magued Osman ukora mu kigo cy’ubushakashatsi cya Baseera mu Misiri, yaravuze ati “mu mateka ya Misiri, ni ubwa mbere havuka abana benshi bigeze aha.” Hari intiti zavuze ko nibakomeza kwiyongera batyo, abaturage bazarushaho kubura amazi, umuriro n’ibyokurya.

ESE WARI UBIZI? Bibiliya ivuga ko Imana yagambiriye ko abantu ‘buzura isi’ ku rugero rukwiriye, kandi bose bakabona ibibatunga bihagije.—Intangiriro 1:28; Zaburi 72:16.

Ibiceri byavumbuwe

Hafi y’umuhanda munini wo muri Isirayeli, havumbuwe ibiceri birenga 100 bya buronze byanditseho ngo “umwaka wa kane.” Uwo ni umwaka wa kane Abayahudi bari bamaze bigometse ku Baroma (69-70), bikaba byaratumye Yerusalemu irimburwa. Umuyobozi w’ikigo gikora ubushakashatsi ku byataburuwe mu matongo witwa Pablo Betzer, yagize ati “birashoboka ko uyu muntu yatinyaga irimbuka ryagendaga ryegereza, wenda bitewe n’uko yabonaga ingabo z’Abaroma zibasatira, maze agahisha uwo mutungo, yizeye ko yari kuzagaruka kuwufata.”

ESE WARI UBIZI? Mu mwaka wa 33, Yesu yahanuye ko Abaroma bari kuzagota Yerusalemu. Yagiriye Abakristo inama yo guhungira mu misozi.—Luka 21:20-24.