Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KURI BIBILIYA

Komeza kugira ibyishimo nubwo waba uhanganye n’ibigeragezo

Vana isomo ku nkuru ya Pawulo na Silasi. Vanaho umwitozo, usome iyo nkuru muri Bibiliya kandi use nk’ureba ibirimo biba.