Soma ibirimo

NI IKI BIBILIYA YIGISHA?

Yesu Kristo ni nde? (Igice cya 3)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 4 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Suzuma imwe mu mico Yesu yagaragaje igihe yari ku isi kandi umenye icyo iyo mico itwigisha kuri Se. Capa uru rupapuro maze usubize ibibazo biriho.