Soma ibirimo

NI IKI BIBILIYA YIGISHA?

Ni uwuhe mugambi Imana ifitiye isi? (Igice cya 2)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 3 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Suzuma umenye mu by’ukuri utegeka iyi si akaba ari na we nyirabayazana w’ibibi byose.