Soma ibirimo

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

Kubaho mu buryo bushimisha Imana (Igice cya 2)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 12 cyo mu gitabo WNi iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Suzuma icyo Bibiliya yigisha ku bihereranye n’uko incuti z’Imana zakomeza kuba indahemuka, uko ibigeragezo zahura na byo byaba biri kose.