Soma ibirimo

Isengesho

Ese gusenga ni ngombwa?

Kuki twagombye gusenga?

Imana ishobora gusubiza amasengesho bitabaye ngombwa ko ikora ibitangaza.

Ese Imana yumva amasengesho yacu?

Bibiliya ivuga ko Imana itwumva iyo tuyisenga mu buryo yemera.

Ese ninsenga Imana izansubiza?

Kugira ngo Imana isubize amasengesho yawe, ahanini biterwa nawe.

Uko wasenga

Wakora iki ngo Imana yumve amasengesho yawe?

Ushobora gusenga igihe icyo ari cyo cyose n’aho waba uri hose. Waba uvuga mu ijwi ryumvikana cyangwa bucece. Yesu yatwigishije icyo twagombye gusenga dusaba.

Bibiliya ivuga iki ku birebana n’isengesho?

Ese twagombye gusenga abamarayika cyangwa abatagatifu?

Ni iki nasaba mu isengesho?

Menya impamvu Imana yita ku bibazo bya buri muntu.

Jya usenga buri gihe

Twasenga dute ngo Imana itwumve kandi iduhe umugisha?

Kuki hari amasengesho Imana Idasubiza?

Kimwe n’umubyeyi wuje urukundo, Yehova Imana na we yifuza ko tumusenga. Ariko se Imana izaduha ikintu cyose tuyisabye?

Kuki Imana idasubiza amasengesho amwe n’amwe?

Menya ibyerekeye amasengesho Imana idasubiza n’abantu Imana idatega amatwi.

Ese twagombye gusenga Yesu?

Yesu ubwe asubiza icyo kibazo.

Kuki tugomba gusenga mu izina rya Yesu?

Suzuma impamvu gusenga mu izina rya Yesu byubahisha Imana, kandi bikagaragaza ko tumwubaha.

Ese twagombye gusenga abatagatifu?

Icyo Bibiliya ivuga ku birebana n’uwo twagombye gusenga.