Soma ibirimo

Kwitoza imico ishimisha Imana

Uko wagira imico myiza

Uko wabona ibyishimo—Kunyurwa no kugira ubuntu

Abantu bakunda kuvuga ko ibyishimo no kugira icyo ugeraho bipimirwa ku byo umuntu atunze. Ese amafaranga n’ubutunzi bituma umuntu agira ibyishimo nyakuri?

Gutanga bihesha imigisha

Gutanga bigirira akamaro utanga n’uhabwa. Bikomeza ubucuti kandi bigatuma abantu babana neza. Menya uko wakwitoza kugira ubuntu

Bibiliya ivuga iki ku birebana no gushimira?

Gushimira bigira akamaro cyane. Wabyitoza ute kandi se byakugirira akahe kamaro?

Ubugwaneza ni umuco ugaragaza ubwenge

Ntibyoroshye gutuza mu gihe umuntu akurenganyije, ariko Bibiliya ishishikariza Abakristo kugwa neza. Ni iki cyagufasha kwitoza uwo muco wubahisha Imana?

Uko wakwitoza kwihangana

Ibintu bine byatuma twitoza kwihangana bikanaturinda ingaruka zo kutihangana.

Uko wabona ibyishimo—Kubabarira

Umuntu uhorana uburakari n’inzika atagira ibyishimo n’amagara mazima.

Akamaro ko kuba inyangamugayo

Umuntu wabaye indahemuka agaragaza akamaro ko kuba inyangamugayo.

Ese kumenya ikiza n’ikibi biracyafite akamaro?

Dore impamvu ebyiri zigaragaza ko amahame y’Imana agenga imyitwarire ari ay’ingenzi.

Uko wabana neza n'abandi

Ivangura​—Jya ukunda abantu

Gukunda abandi bishobora gutuma utagira ivangura. Suzuma ibyagufasha.

Uko wabona ibyishimo—Urukundo

Gukunda abandi no gukundwa bituma umuntu agira ibyishimo.

Amahame areba bose kandi ahuje n’igihe—Urukundo

Bibiliya ivuga iby’urukundo kenshi, ariko urukundo rw’abantu badahuje igitsina iruvuga gake.

Kugira neza ni umuco w’ingenzi mu maso y’Imana

Ese wagombye kugirira neza abandi? Imana ibona ite uwo muco?

Ni iki kiranga incuti nyancuti?

Abantu benshi bazi akamaro ko kugira incuti nyancuti. Wakora iki ngo ubere abandi incuti nyancuti? Iyi ngingo isuzuma amahame ane yo muri Bibiliya yabigufashamo.

Wakora iki ngo wimakaze amahoro mu muryango wawe?

Ese bibiliya yatuma ugira amahoro iwawe? Reba icyo abashyize mu bikorwa inama zayo abaivugaho.

Mubabarirane rwose

Ese kubabarira abandi ni ugupfobya ikosa twakorewe cyangwa kwibagirwa ko twahemukiwe?

Uko wategeka uburakari

Gukomeza kurakara no guhisha uburakari bishobora kwangiza ubuzima bwawe. None se wakora iki mu gihe uwo mwashakanye akurakaje?