Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

IMFASHANYIGISHO

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA?

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 3)

Bishingiye ku gice cya 18 cy’igitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Umubatizo usobanura iki? Bibiliya ivuga ko Umukristo wiyeguriye Imana agomba gukora iki?

Guma mu rukundo rw’Imana (Igice cya 2)

Niba waramaze kumenya ukuri ku byerekeye Imana, ni iki kizagufasha kuba inshuti yayo no gukomeza kuyikunda?

Guma mu rukundo rw’Imana (Igice cya 1)

Wakora iki ngo ube inshuti ya Yehova? Iyi mfashanyigisho izagufasha gusuzuma imyizerere yawe n’uko wayisobanurira abandi.

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 2)

Ni izihe ntambwe Umukristo agomba gutera mbere yo kwiyegurira Imana? Ni mu buhe buryo kwiyegurira Imana bituma Umukristo ahindura intego ze n’ibyifuzo bye?