Soma ibirimo

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

Uburyo bwo gusenga bwemerwa n’Imana (Igice cya 1)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 15 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Ese amadini yose ashimisha Imana? Niba atari byo se, wabwirwa n’iki idini ry’ukuri?

Guma mu rukundo rw’Imana (Igice cya 2)

Niba waramaze kumenya ukuri ku byerekeye Imana, ni iki kizagufasha kuba inshuti yayo no gukomeza kuyikunda?

Guma mu rukundo rw’Imana (Igice cya 1)

Wakora iki ngo ube inshuti ya Yehova? Iyi mfashanyigisho izagufasha gusuzuma imyizerere yawe n’uko wayisobanurira abandi.

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 3)

Umukristo wiyeguriye Imana agomba gukora iki? Kuki Umukristo ukunda Imana by’ukuri yakwizera ko ashobora guhigura umuhigo yahize yiyegurira Imana?