Suzuma icyo Bibiliya yigisha ku bihereranye n’uko incuti z’Imana zakomeza kuba indahemuka, uko ibigeragezo zahura na byo byaba biri kose.