Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

IMFASHANYIGISHO

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA?

Kuki Imana ireka imibabaro ikabaho? (igice cya 1)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 11 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Menya icyo mu by’ukuri Bibiliya yigisha ku birebana n’uwagombye kuryozwa imibabaro itugeraho.

Guma mu rukundo rw’Imana (Igice cya 2)

Niba waramaze kumenya ukuri ku byerekeye Imana, ni iki kizagufasha kuba inshuti yayo no gukomeza kuyikunda?

Guma mu rukundo rw’Imana (Igice cya 1)

Wakora iki ngo ube inshuti ya Yehova? Iyi mfashanyigisho izagufasha gusuzuma imyizerere yawe n’uko wayisobanurira abandi.

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 3)

Umukristo wiyeguriye Imana agomba gukora iki? Kuki Umukristo ukunda Imana by’ukuri yakwizera ko ashobora guhigura umuhigo yahize yiyegurira Imana?