Soma ibirimo

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

Shyigikira ugusenga k’ukuri (Igice cya 2)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 16 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Ese Abakristo bakwiriye guhatira abandi kwemera ibyo bizera? Wakora iki ngo usobanurire abandi ibyo wizera ubigiranye amakenga?