Soma ibirimo

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

Mbese koko turi mu “minsi y’imperuka”? (Igice cya 1)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 9 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Suzuma impamvu twemera tudashidikanya ko turi mu “minsi y’imperuka.”