Soma ibirimo

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

Icyo wakora kugira ngo umuryango wawe ugire ibyishimo (Igice cya 2)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha, igice cya 14.

Urugero Yesu yadusigiye rwafasha rute ababyeyi n’abana?