Soma ibirimo

Ibikoresho bidufasha kwiga Bibiliya

Ibi bikoresho bizagufasha kwiga Bibiliya buhoro buhoro, mu buryo bwiza kandi bushimishije.

Kwiga Bibiliya ubifashijwemo n'undi muntu

Kuki ukwiriye kwiga Bibiliya?—Videwo yose

Bibiliya itanga ibisubizo by’ibibazo bikomeye abantu babarirwa muri za miriyoni bo ku isi bibaza. Ese nawe wifuza kuba muri abo?

Kwiga Bibiliya bikorwa bite?

Ku isi hose, Abahamya ba Yehova bazwiho gukora umurimo wo kwigisha Bibiliya ku buntu. Irebere uko bikorwa.

Saba gusurwa n’Abahamya ba Yehova

Saba ko hagira Umuhamya ugusura kugira ngo muganire kuri Bibiliya, cyangwa wuzuze ku rubuga rwacu usaba kwiga Bibiliya ku buntu.

Kwiga Bibiliya wifashishije imfashanyigisho zacu ku buntu

Imfashanyigisho

Ibitabo

Ubutumwa bwiza buturuka ku Mana

Ni ubuhe butumwa bwiza buturuka ku Mana? Kuki dushobora kubwizera? Aka gatabo gasubiza ibibazo abantu bakunze kwibaza kuri Bibiliya.

Ni iki Bibiliya itwigisha?

Iyi mfashanyigisho ya Bibiliya yagenewe kugufasha kumenya icyo Bibiliya ivuga ku ngingo zitandukanye, urugero nk’impamvu tugerwaho n’imibabaro, uko bitugendekera iyo dupfuye, uko twagira ibyishimo mu muryango n’ibindi.

Bibiliya irimo ubuhe butumwa?

Ni ubuhe butumwa bwʼingenzi buri muri Bibiliya?

Kwigira mu materaniro yacu

Amateraniro y’Abahamya ba Yehova

Menya aho duteranira n’uko duterana. Amateraniro yacu ni ubuntu kandi buri wese aratumiwe.

Mu Nzu y’Ubwami hakorerwa iki?

Tereramo akajisho maze wirebere.

Ibindi wakoresha

Ibibazo bishingiye kuri Bibiliya

Ibisubizo by’ibibazo bishingiye kuri Bibiliya urugero nk’ibyerekeye Imana, Yesu, umuryango imibabaro n’ibindi.

Ibisobanuro by’imirongo yo muri Bibiliya

Reba ibisobanuro by’amagambo n’imirongo yo muri Bibiliya abantu bakunze gukoresha.

JW Library

Soma kandi wige Bibiliya ukoresheje Bibiliya y’Ubuhinduzi bw’isi nshya. Gereranya imirongo ya Bibiliya n’izindi Bibiliya zitandukanye.

Isomero ryo kuri interineti (ifungukire ahandi)

Kora ubushakashatsi ku ngingo zishingiye kuri Bibiliya wifashishije ibitabo by’Abahamya ba Yehova.