Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Kuki Yesu yitwa Umwana w’Imana?

Kuki Yesu yitwa Umwana w’Imana?

Icyo Bibiliya ibivugaho

Imana ntigira umugore nyamugore, ku buryo babyarana. Ariko kandi ni Umuremyi w’ibifite ubuzima byose (Ibyahishuwe 4:11). Iyo ni yo mpamvu umuntu wa mbere Imana yaremye ari we Adamu, yiswe “umwana w’Imana” (Luka 3:38). Bibiliya yigisha ko Yesu na we yaremwe n’Imana. Ku bw’ibyo, Yesu yitwa “Umwana w’Imana.Yohana 1:49.

Imana yaremye Yesu mbere y’uko irema Adamu. Intumwa Pawulo yanditse ibyerekeye Yesu agira ati “ni we shusho y’Imana itaboneka, akaba n’imfura mu byaremwe byose” (Abakolosayi 1:15). Yesu yabayeho kera cyane mbere y’uko avukira mu kiraro i Betelehemu. Bibiliya ivuga ko ‘yabayeho kera cyane, uhereye mu bihe bitarondoreka’ (Mika 5:2). Kubera ko Yesu ari Umwana w’imfura w’Imana, yari ikiremwa cy’umwuka mu ijuru mbere y’uko avukira ku isi ari umuntu. Yesu ubwe yarivugiye ati “naje nturutse mu ijuru.Yohana 6:38; 8:23.