Soma ibirimo

Ubwami bw’Imana

Ubwami bw’Imana ni iki?

Suzuma impamvu Ubutegetsi bw’Imana buruta ubundi bwose.

Ese Ubwami bw’Imana buba mu mutima wawe?

Bibiliya iba ishaka kuvuga iki iyo uvuga ngo “ubwami bw’Imana buri hagati muri mwe”?

Ni iki Ubwami bw’Imana buzakora?

Menya ibyo ubutegetsi bw’Imana buzatugezaho igihe buzaba butegeka isi.

Bibiliya ivuga iki ku mwaka wa 1914?

Ubuhanuzi buvuga “ibihe birindwi” bwo muri Daniyeli igice cya 4 bwerekeza ku bihe bigoye ubwo ubutegetsi bw’abantu bwari kuba butegeka.

Ni iki kizazana amahoro ku isi?

Menya uko Imana izazana amahoro ku isi ikoresheje Ubwami bwayo.

“Imfunguzo z’Ubwami” ni iki?

Ni iki izo mfunguzo zifungura, kandi se ni ba nde zifungurira? Ni nde ufungura?