Soma ibirimo

Imana

Imana ni nde?

Ese Imana ibaho?

Bibiliya itanga impamvu eshanu zemeza ko Imana ibaho.

Ese Imana ni imbaraga zitagira kamere?

Bibiliya ivuga ko Imana yaremye ibintu byose, ariko se itwitaho?

Ese Imana ibera hose icyarimwe?

Ese Bibiliya yigisha ko Imana ibera hose icyarimwe? Kuki ushobora kwizera ko ifite ubuturo kandi ko ikuzi wowe ubwawe?

Ese Imana ifite ahantu iba?

Bibiliya ivuga ko Imana iba he? Ese na Yesu ni ho aba?

Ese hari umuntu wigeze abona Imana?

Ese iyo Bibiliya ivuze ngo “nta muntu wigeze abona Imana” ahandi ikavuga ko Mose ‘yabonye Imana ya Isirayeli,’ ntiba yivuguruza?

Ese inyigisho y’Ubutatu iboneka muri Bibiliya?

Amadini menshi yigisha ko Imana ari Ubutatu. Ese ibyo ni byo Bibiliya yigisha?

Ese Mariya ni nyina w’Imana?

Ibyanditswe byera n’amateka bisubiza icyo kibazo.

Ese Imana ijya ihindura uko ibona ibintu?

Ese iyo Bibiliya isubiramo amagambo Imana yavuze igira iti “sinigeze mpinduka” n’andi avuga ngo “nzisubiraho,” ntiba yivuguruza?

Umwuka wera ni iki?

Hari impamvu zituma Bibiliya ivuga ko umwuka wera ari “amaboko” y’Imana.

Izina ry'Imana

Ese Imana ifite izina?

Bibiliya nyinshi zibonekamo izina bwite ry’Imana. Ese wagombye kurikoresha?

Ese izina ry’Imana ni Yesu?

Yesu ntiyigeze avuga ko ari Imana Ishoborabyose. Kubera iki?

Yehova ni nde?

Ese ni Imana y’ubwoko bumwe gusa, urugero nk’Abisirayeli?

Imana ifite amazina angahe?

Abantu batekereza ko Imana ifite amazina nk’‘Allah,’ “Alufa na Omega,” “El Shaddai,” “Yehova-Yire.” Hari ikibazo dukoresheje ayo mazina tuvuga Imana?

“Alufa na Omega” ni nde?

Kuki iryo zina rikwiriye?

Ibyo Imana ishaka

Ni iki Imana idusaba?

Ese dukeneye ikimenyetso cyangwa iyerekwa kugira ngo tumenye icyo Imana idusaba? Menya icyo Bibiliya ibivugaho.

Bibiliya ivuga iki ku birebana n’uburenganzira bwo kwihitiramo ibitunogeye? Ese Imana ni yo igena ibizatubaho?

Abantu benshi bemera ko ibizababaho bigenwa mbere y’igihe. Ese amahitamo yacu agira ingaruka ku bizatubaho?

Ni iki cyagufasha kuba inshuti y’Imana?

Reba ibintu birindwi byagufasha kuba inshuti y’Imana.

Ese Imana ni yo iduteza imibabaro?

Imibabaro igera kuri bose, hakubiyemo n’abo Imana yemera. Kubera iki?