Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Ese hari icyo Bibiliya ivuga ku birebana no gukuramo inda?

Ese hari icyo Bibiliya ivuga ku birebana no gukuramo inda?

Icyo Bibiliya ibivugaho

Imana ibona ko ubuzima ari ubwera, ndetse ibona ko n’umwana uri mu nda ari umuntu muzima. Umwami Dawidi yarahumekewe, maze aravuga ati “amaso yawe yabonye urusoro rwanjye” (Zaburi 139:16). Imana yavuze ko umuntu wari guhutaza umugore utwite bikagira ingaruka ku mwana uri mu nda, yagombaga kubiryozwa. Bityo rero, Imana ibona ko kwica umwana ukiri mu nda ari kimwe no kwica umuntu muzima.Kuva 20:13; 21:22, 23.

None se byagenda bite mu gihe umugore agiye kubyara, ubuzima bw’umubyeyi bukaba buri mu kaga? Ese bahitamo ko umwana apfa nyina akabaho, cyangwa bahitamo ko nyina apfa umwana akabaho? Iyo bimeze bityo, umugabo n’umugore ni bo baba bagomba guhitamo uwo bagerageza gukiza.