Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

Ese izina ry’Imana ni Yesu?

Ese izina ry’Imana ni Yesu?

Icyo Bibiliya ibivugaho

Yesu ubwe yivugiye ko ari “Umwana w’Imana” (Yohana 10:36; 11:4). Yesu ntiyigeze avuga ko ari Imana Ishoborabyose.

Nanone kandi, Yesu yasengaga Imana (Matayo 26:39). Igihe yigishaga abigishwa be gusenga, yaravuze ati “Data uri mu ijuru, izina ryawe niryezwe.Matayo 6:9.

Yesu yagaragaje izina ry’Imana igihe yasubiragamo umurongo wa kera w’Ibyanditswe ugira uti “Isirayeli we, tega amatwi: Yehova ni we Mana yacu, kandi hariho Yehova umwe gusa.Mariko 12:29; Gutegeka kwa Kabiri 6:4.