Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

NI IKI BIBILIYA YIGISHA?

Ubwami bw’Imana ni iki? (Igice cya 1)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 8 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Reba impamvu abategetsi b’Ubwami bw’Imana bujuje ibisabwa ngo basohoze iyo nshingano. Capa uru rupapuro maze usubize ibibazo biriho.

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 1)

Kuki umubatizo ari ngombwa ku Bakristo? Ni iki cyasunikira umukristo kubatizwa?

Egera Imana mu isengesho (Igice cya 3)

Bibiliya yigisha ko Imana isubiza amasengesho mu buryo butandukanye. Imana isubiza amasengesho yacu ite?

Egera Imana mu isengesho (Igice cya 2)

Reba icyo Bibiliya ivuga ku birebana no gusenga n’uko twabikora.