Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

Jya ubona ubuzima nk’uko Imana ibubona (Igice cya 1)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 13 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Kuki twagombye kubaha impano y’ubuzima Yehova yaduhaye? Twagaragaza dute ko twubaha ubuzima bwacu n’ubw’abandi?

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 1)

Kuki umubatizo ari ngombwa ku Bakristo? Ni iki cyasunikira umukristo kubatizwa?

Egera Imana mu isengesho (Igice cya 3)

Bibiliya yigisha ko Imana isubiza amasengesho mu buryo butandukanye. Imana isubiza amasengesho yacu ite?

Egera Imana mu isengesho (Igice cya 2)

Reba icyo Bibiliya ivuga ku birebana no gusenga n’uko twabikora.