Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

Mbese koko turi mu “minsi y’imperuka”? (Igice cya 2)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 9 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Ese hari ibintu byiza Bibiliya yari yaravuze ko bizabaho mu “minsi y’imperuka”? Ni ibihe bintu byiza bizabaho nyuma y’aho? Dore icyo Bibiliya ibivugaho.

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 1)

Kuki umubatizo ari ngombwa ku Bakristo? Ni iki cyasunikira umukristo kubatizwa?

Egera Imana mu isengesho (Igice cya 3)

Bibiliya yigisha ko Imana isubiza amasengesho mu buryo butandukanye. Imana isubiza amasengesho yacu ite?

Egera Imana mu isengesho (Igice cya 2)

Reba icyo Bibiliya ivuga ku birebana no gusenga n’uko twabikora.