Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA? (IMFASHANYIGISHO)

Egera Imana mu isengesho (Igice cya 3)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 17 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ ukuri Bibiliya yigisha?

Ese koko Imana isubiza amasengesho yacu? Niba ari byo, iyasubiza ite?

Umubatizo n’imishyikirano ufitanye n’Imana (Igice cya 1)

Kuki umubatizo ari ngombwa ku Bakristo? Ni iki cyasunikira umukristo kubatizwa?

Egera Imana mu isengesho (Igice cya 2)

Reba icyo Bibiliya ivuga ku birebana no gusenga n’uko twabikora.

Egera Imana mu isengesho (Igice cya 1)

Wakora iki ngo ube inshuti y’Imana? Wabwirwa n’iki ko Imana yumva amasengesho yawe?