Soma ibirimo

NI IKI MU BY’UKURI BIBILIYA YIGISHA?

Kuki Imana ireka imibabaro ikabaho? (igice cya 1)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 11 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Menya icyo mu by’ukuri Bibiliya yigisha ku birebana n’uwagombye kuryozwa imibabaro itugeraho.