Soma ibirimo

NI IKI BIBILIYA YIGISHA?

Ibyiringiro nyakuri ku bihereranye n’abo wakundaga bapfuye (Igice cya 1)

Iyi mfashanyigisho ishingiye ku gice cya 7 cyo mu gitabo Ni iki mu by’ukuri Bibiliya yigisha?

Ese kugira agahinda igihe wapfushije hari icyo bitwaye? Ese Imana izakora iki kugira ngo ikureho ako gahinda?