Soma ibirimo

Bahaga agaciro Bibiliya: Umusogongero (William Tyndale)

Bahaga agaciro Bibiliya: Umusogongero (William Tyndale)

Muri uyu musogongero wa videwo ivuga ngo Bahaga agaciro Bibiliya, urabona inkuru ivuga ukuntu William Tyndale yahinduye Isezerano Rishya mu cyongereza.