Soma ibirimo

INKURU ZO MURI BIBILIYA ZISHUSHANYIJE

Yehova akiza Abisirayeli

Irebere uko Yehova yakijije Abisirayeli igihe ingabo z’Abanyegiputa zari zibakurikiye kandi imbere yabo hari Inyanja Itukura. Soma kuri interineti iyo nkuru ishushanyije cyangwa uyisomere ku rupapuro wacapye.