Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

INKURU ZO MURI BIBILIYA ZISHUSHANYIJE

INKURU ZO MURI BIBILIYA ZISHUSHANYIJE

Kora yigomeka

Byagendekeye bite Kora igihe yigomekaga kuri Mose na Aroni mu butayu? Somera kuri interineti iyi nkuru cyangwa uyicape.

Yehova arababarira

Umwami Manase yubakiye Bayali ibicaniro, akora iby’ubumaji, yunamira ibigirwamana kandi yica abantu b’inzirakarengane. Icyakora Yehova yaramubabariye. Iyi nkuru itwigisha iki ku birebana no kubabarira?

Yehova yahaye ubwenge Salomo

Salomo yarushaga ubwenge abandi bami bose bo ku isi. Ni iki cyatumye Salomo agira ubwenge? Ni ayahe amakosa yaje gukora?

Aburahamu yabaye inshuti y’Imana

Imana yise Aburahamu inshuti ye. Twe twaba inshuti z’Imana gute?