Soma ibirimo

INKURU ZO MURI BIBILIYA ZISHUSHANYIJE

Kora yigomeka

Byagendekeye bite Kora igihe yigomekaga kuri Mose na Aroni mu butayu? Somera kuri interineti iyi nkuru cyangwa uyicape.