Soma ibirimo

Jya kuri meni ya kabiri

Abahamya ba Yehova

Ikinyarwanda

IMYITOZO YO KWIYIGISHA IGENEWE ABANA

IMYITOZO YO KWIYIGISHA

Imico iranga incuti nziza

Andika imico ubona ko ikwiriye kuranga incuti nziza.

Ririmba indirimbo ivuga iby’ubutwari

Iga indirimbo ivuga ibyo gushira amanga maze uyiririmbane n’abagize umuryango wawe.

Ni nde uzatera inkunga?

Uyu mwitozo ufasha abana bafite hagati y’imyaka 8 na 12 kumenya uko batera abandi inkunga.

Umwuka wera utuma twera imbuto z’umwuka

Uyu mwitozo uzafasha abana bafite imyaka 8 kugeza kuri 12 kumenya imbuto z’umwuka wera.