Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KU MASHUSHO

Yehova asubiza amasengesho tumusenga tugusha ku ngingo

Irebere ukuntu Yehova yashubije amasengesho Gideyoni yamusenze agusha ku ngingo.