Soma ibirimo

Imyitozo ishingiye ku mashusho

Yakobo, Esawu n’isupu

Vanaho iyi shusho uyicape, uyuzuze usigamo amabara maze umenye ibirebana na Yakobo na Esawu, abana babiri b’impanga batumvikanaga.

Dawidi yaje mu izina ry’Imana

Fasha umwana wawe kumenya icyo izina ry’Imana risobanura.

Dawidi yabaye intwari nubwo yari afite intwaro nke

Huza udukarita tw’abantu bavugwa muri Bibiliya n’ibintu bivugwamo.

Ni ba nde bahisemo gukorera Yehova?

Uyu mwitozo ufasha abana bari hagati y’imyaka 6 na 8 kumenya abantu bavugwa muri Bibiliya.