Soma ibirimo

Imyitozo ishingiye ku mashusho

Umwenda mwiza Umutambyi Mukuru yambaraga

Vanaho uyu mwitozo maze uwucape, uzuza iyi foto, maze mushakire hamwe ibisubizo mu muryango.