Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KU MASHUSHO

Umugore wa Loti ahinduka inkingi y’umunyu

Vanaho uyu mwitozo wo guhuza utudomo, usige amabara muri iyi shusho, hanyuma umenye isomo wavana kuri Loti n’umuryango we.