Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KU MASHUSHO

Rahabu yari afite ukwizera

Vanaho uyu mwitozo maze witoze gushushanya umugore witwaga Rahabu wari ufite ukwizera.