Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KU MASHUSHO

Inzozi z’umutetsi w’imigati

Vanaho uyu mwitozo wo gusigamo amabara, maze ushakishe ibintu bitatu ayo mashusho yombi y’umutetsi w’imigati atandukaniyeho.