Vanaho uyu mwitozo wo gusigamo amabara, maze ushakishe ibintu bitatu ayo mashusho yombi y’umutetsi w’imigati atandukaniyeho.