Soma ibirimo

Imyitozo ishingiye ku mashusho

Imico myiza ya Rebeka

Vanaho uyu mwitozo kandi uwucape, wuzuze ibibura kuri iyi shusho, maze mwese abagize umuryango musubize ibibazo byabajijwe.

Dawidi yaje mu izina ry’Imana

Fasha umwana wawe kumenya icyo izina ry’Imana risobanura.

Dawidi yabaye intwari nubwo yari afite intwaro nke

Huza udukarita tw’abantu bavugwa muri Bibiliya n’ibintu bivugwamo.

Ni ba nde bahisemo gukorera Yehova?

Uyu mwitozo ufasha abana bari hagati y’imyaka 6 na 8 kumenya abantu bavugwa muri Bibiliya.