Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KU MASHUSHO

Ibyago bitatu bya mbere Imana yateje Egiputa

Vanaho uyu mwitozo wo gusiga amabara, maze ugaragaze ibyago bitatu Imana yateje Egiputa.