Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KU MASHUSHO

Farawo akuza Yozefu

Vanaho ishusho ya Yozefu, uvuge ibintu bitatu biburaho, uhuze utudomo maze usigemo amabara.