Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KU MASHUSHO

Dawidi yaje mu izina ry’Imana

Tondeka neza inyuguti zigize izina ry’Imana, maze wige icyo iryo zina risobanura.