Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KU MASHUSHO

Ni ba nde bahisemo gukorera Yehova?

Huza abantu bavugwa muri Bibiliya n’ibyo bakoze. Tahura abantu bahisemo gukorera Yehova.

Dawidi yaje mu izina ry’Imana

Fasha umwana wawe kumenya icyo izina ry’Imana risobanura.

Dawidi yabaye intwari nubwo yari afite intwaro nke

Huza udukarita tw’abantu bavugwa muri Bibiliya n’ibintu bivugwamo.

Hana yafashije Samweli gukorera Yehova

Uyu mwitozo ufasha abana bafite hagati y’imyaka 3 na 6 kumenya impano Hana yahaga Samweli buri mwaka.