Soma ibirimo

IMYITOZO ISHINGIYE KU MASHUSHO

Ni ba nde bahisemo gukorera Yehova?

Huza abantu bavugwa muri Bibiliya n’ibyo bakoze. Tahura abantu bahisemo gukorera Yehova.